MALI MISTRZOWIE
„Mali Mistrzowie” to projekt AS Progres skierowany do najmłodszych – dzieci, które ukończyły 4 lata. W systemie szkolenia Akademii to I etap wychowania i kształtowania młodego sportowca - etap gier i zabaw sportowych. Wyjątkowy program treningowy rozbudowuje potencjał ruchowy dziecka, a opieka profesjonalnej kadry trenerskiej ułatwia rozpoczęcie przygody ze sportem. Grupa “Mali Mistrzowie” to miejsce, gdzie budujemy podstawy psychoruchowe dzieci oraz cechy społeczne przydatne na kolejnych etapach edukacji. Najważniejszym celem programu jest przekazanie najmłodszym pozytywnych wzorców związanych z aktywnością fizyczną i sportową rywalizacją. Treningi są odpowiednie dla wszystkich, bez względu na poziom zaawansowania.

Cel zajęć:

 • Stymulacja wszechstronnego rozwoju fizycznego
 • Kształtowanie osobowości 
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • Nauka i doskonalenie podstawowych umiejętności ruchowych 
 • Zapewnienie radości i przyjemności z gry w piłkę i udziału w treningach
 • Identyfikacja najzdolniejszych ruchowo dzieci do dalszego etapu szkolenia

Wiek dzieci, biorących udział w zajęciach, nie jest przypadkowy – to szczególnie ważny okres określany mianem “złotego wieku motoryczności ”. Harmonia w budowie ciała, szeroki zasób umiejętności ruchowych oraz szybkie dojrzewanie układu nerwowego sprawiają, że dziecko w tym wieku ma szczególne możliwości przyswajania/uczenia się nowych ruchów. 

Program zajęć uwzględnia:

 • Ruchliwość dzieci w wieku przedszkolnym
 • Ogromną chęć rywalizacji sportowej
 • Szybkie zmęczenie i szybką regenerację sił dzieci
 • Niski poziom zdolności koordynacyjnych
 • Zróżnicowany poziom podstawowych umiejętności ruchowych
 • Dużą ciekawość dzieci
 • Ograniczoną zdolność koncentracji uwagi
 • Wysoki poziom egocentryzmu
 • Zorientowanie na trenera jako wzoru do naśladowania
 • Rozwinięty świat fantazji

Formy i metody prowadzenia zajęć:

Metoda opowieści ruchowej
Zajęcia realizowane są w oparciu o nowoczesny sprzęt sportowy oraz różne formy ruchu np. bieg, skoki, rzuty, czworakowanie, pełzanie, ciągnięcie, pchanie noszenie itp. Poprzez odpowiedni dobór tematu zajęć, działając na wyobraźnię dziecka skłaniamy je do odtwarzania ruchem treści opowiadania. Dzieci wcielają się w bohaterów swoich ulubionych bajek, filmów, książek, mają możliwość przeniesienia się w świat zwierząt, rycerzy, statków kosmicznych. Zajęcia stają się niesamowitą i pełną wrażeń przygodą.

Metoda zabawowo-naśladowcza
Odtwarzanie z pamięci (lub wyobraźni) i naśladowanie zachowania ludzi, zwierząt, pracy mechanizmów, zjawisk przyrody. Podstawowy warunek prawidłowego wykonania ruchu, to powstanie jego obrazu w świadomości dziecka. Wykorzystujemy pamięć ruchową dzieci w wyniku obserwacji/wyobrażenia wywołanego przez trenera, nawiązującego do ich przeżyć. 

Metoda zabawowa przy współzawodnictwie
Sprzyja zaangażowaniu ćwiczących i powstawaniu pozytywnych emocji. Formułowane pytania: „Kto potrafi?”, „Kto szybciej?”, „Kto wyżej?” to doskonałe formy aktywizacji. Wybór zabawy decyduje o tym czy spełni ona określone zadanie (techniczne, motoryczne).

Główne składowe zajęć:

 • Ogólnorozwojowe ćwiczenia ruchowe – uczenie i doskonalenie naturalnych form poruszania się - biegi, skoki
 • Proste ćwiczenia z piłką - gry i zabawy oswajające z piłką przeplatane elementami techniki indywidualnej
 • Małe gry – doskonalenie umiejętności podczas różnych form gier (1x1; 2x2; 3x3; 4x4) na boiskach o zmniejszonych wymiarach

Organizacja zajęć:

 • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów 
 • W zajęciach uczestniczy kadra trenerska innych roczników (usprawnienie organizacyjne i integracja zawodników z trenerami, z którymi będą współpracować na dalszym etapie szkolenia)
 • W okresie wiosna/jesień zajęcia prowadzone są na małym boisku treningowym trawiastym z wydzielonymi 4 małymi boiskami i 2 miniboiskami 
 • W okresie zimowym zajęcia prowadzone są na boisku wielofunkcyjnym pod balonem i w hali sportowej
 • Czas trwania zajęć - 70 min
Dołącz!
Zapraszamy chłopców i dziewczęta z rocznika 2009 oraz młodszych do dołączenia do naszej Akademii!
Gwarantujemy sportową przygodę na najwyższym poziomie!

Zajęcia odbywają  się:
poniedziałek: 17:00 - 18:00
czwartek: 17:00 - 18:00

Informacje i zapisy:
E: k.zwolinski@siemacha.org.pl
T: 882 051 070