Cele szkoleniowe na poszczególnych etapach treningu w Akademii Sportu Progres:

Żak (7-8 lat) – rozwijanie zainteresowania do gry w piłkę nożną, budowanie umiejętności indywidualnych(kontrola nad piłką), gry - 1v1 : 2v2 : 3v3

Orlik (9-10 lat) – nauka podstawowych elementów techniki, umiejętności indywidualne nadal są najważniejsze (kontrola nad piłką, nauka szeregu zwodów), gra 4v4

Młodzik (11-12 lat) – współpraca w zespole, komunikacja (podający-przyjmujący)

Trampkarz (13-14 lat) – współzawodnictwo, rozwijanie umiejętności gry, gry – 4v4 do 8v8

Junior młodszy i starszy (15-19 lat) – dążenie do maksymalnych osiągnięć, weryfikacja wyników drużyny, budowanie mentalności zwycięzcy, kształtowanie motoryki