Wypełnij formularz i dołącz do AS Progres!

Zgłoszenia przyjmuje: Damian GłąbKoordynator sekcji tenisa stołowego

T +48 690 949 111 , E tenis-stolowy@asprogres.org.pl


Formularz zgłoszenia

Imię * Imię osoby zgłaszającej
Nazwisko * Nazwisko osoby zgłaszającej
e-mail * Email osoby zgłaszającej
Nr telefonu Numer telefonu osoby zgłaszającej
Imię zgłaszanego * Imię osoby zgłaszanej
Nazwisko zgłaszanego * Nazwisko osoby zgłaszanej
Data urodzenia Data urodzenia osoby zgłaszanej