ETAPY SZKOLENIA TENISISTÓW STOŁOWYCH

Etap przygotowania wszechstronnego (wiek 6 - 8 lat)
Czas trwania: 2-3 lata
Zadania treningowe:
Przygotowanie fizyczne: wszechstronne przygotowanie ruchowe z akcentem na koordynację nóg, równomierny rozwój prawej i lewej części ciała, rozwój cech motorycznych - zwinność i gibkość, rozwój koordynacji specjalnej – ćwiczenia imitacji uderzeń, pracy nóg, postawa gotowości
Przygotowanie techniczne: opanowanie prawidłowej struktury ruchu w podstawowych technikach gry, osiągnięcie regularności ruchów, umożliwiające grę z rówieśnikami
Przygotowanie taktyczne: nauka przepisów gry umożliwiająca start w zawodach, nauka podstawowych zasad taktycznych
Przygotowanie psychiczne: zainteresowanie tenisem stołowym, wykształcenie motywacji wewnętrznej, przestrzeganie dyscypliny treningowej

Etap szkolenia ukierunkowanego (wiek 9-12 lat)
Czas trwania: 3-5 lat
Zadania treningowe:
Przygotowanie fizyczne: wszechstronny rozwój całego ciała, rozwój cech motorycznych - zwinność, szybkość, siła dynamiczna i gibkość, ćwiczenia sprawności specjalnej - koordynacja, szybkość nóg, zwinność
Przygotowanie techniczne: wszechstronne opanowanie prawidłowej techniki gry (pojedynczej i złożonej), rozwój jakości gry, nauka różnych technik indywidualnego stylu
Przygotowanie taktyczne: nauka zmienności gry, rozwój silnej strony, ustalenie i nauka indywidualnego stylu gry, nauka taktyk - serwisu i ataku, odbioru serwu, przebicia, ataku szybkiego, ataku topspinowego, obrony i kontrataku, bloku i kontrataku, gra właściwa różni przeciwnicy, różne style, różny sprzęt
Przygotowanie psychiczne: rozwój wyobraźni ruchowej, spostrzegawczości, myślenia i samodzielności, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas gry (porażka, błędy, przeciwności, sukces, zwycięstwo), świadomość celów i zadań treningowych

Etap szkolenia specjalnego (wiek 13-16 lat)
Czas trwania: 3-5 lat
Zadania treningowe:
Przygotowanie fizyczne: rozwój wszechstronnej i specjalnej sprawności, trening siły dynamicznej, wytrzymałości tlenowej, szybkości i zwinności
Przygotowanie techniczne: doskonalenie silnej strony, rozwój wszechstronności
Przygotowanie taktyczne: optymalizacja własnego stylu gry, rozwój zmienności gry, dostosowywanie się do zmienności gry różnych przeciwników
Przygotowanie psychiczne: rozwój motywacji i umiejętności pracy nad sobą, nauka stanu optymalnej gotowości oraz pozytywnego myślenia

Plan szkolenia opracowany na podstawie: Jerzy Grycan „Integralny tenis stołowy” oraz szkolenia trenerskiego FUNdamenty prowadzonego przez trenera Jerzego Grycana.