REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2017 ROKU
 

REGULAMIN SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ.pdf
REGULAMIN ZAWODNIKA SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ.pdf
REGULAMIN RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ.pdf 


 

WSPÓŁPRACA Z TRENERAMI AS PROGRES

Trenerzy AS Progres, na podstawie oceny możliwości zawodników wynikającej z realizowanego systemu treningowego, decydują o:
  • powołaniach na mecze i turnieje
  • czasie przebywania zawodników na boisku w trakcie meczów mistrzowskich, sparingowych czy turniejów
  • ewentualnym niezakwalifikowaniu zawodnika do dalszych treningów w AS Progres.
Informacja oraz jej wyjaśnienie są przekazywane rodzicom/opiekunom osobiście przez trenera grupy, w której dany zawodnik zakończył cykl treningowy 
Decyzje trenerów w tym zakresie są nieodwołalne
Rozmowy rodziców z trenerami na temat postępów treningowych zawodnika odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu. Trener nie udziela żadnych informacji na temat innych zawodników trenujących w drużynie.
Kontakt telefoniczny z trenerami odbywa się za pomocą numerów wskazanych w zakładce Trenerzy, w dniach odbywania się treningów lub rozgrywek AS Progres.
Udział w szkoleniu organizowanym przez AS Progres jest równoznaczny z akceptacją przez rodziców/opiekunów powyższych założeń.

NIEZBĘDNE BADANIA LEKARSKIE

Do udziału w treningach oraz rozgrywkach Akademii Sportu Progres niezbędne jest posiadanie przez wszystkich zawodników aktualnych badań lekarskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich, częstotliwości ich przeprowadzania oraz zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2009 r.). Wykaz niezbędnych badań lekarskich umożliwiających udział w treningach Akademii Sportu Progres prezentuje zestawienie Badania_lekarskie_AS_Progres.pdf

DOKUMENTY DO POBRANIA

KARNETY

Opłata, jaką ponoszą rodzice zawodnika w ramach jego udziału w zajęciach Akademii Sportu Progres, wynosi miesięcznie od 60,00 zł do 80,00 zł (w zależności od rocznika).
Pozwala ona trzykrotnie w miesiącu skorzystać z dowolnej aktywności w Com-Com Zone Nowa Huta w Krakowie oraz upoważnia do zakupu dwóch dowolnych karnetów do Centrum z 20% rabatem.
Z dodatkowych świadczeń mogą korzystać zarówno zawodnicy, jak i rodzice lub inni członkowie rodzin.